iMedia iSkysoft Converter Deluxe

Terma & syarat

Anda sentiasa boleh berkomunikasi lebih baik

iSkysoft membuat maklumat dan produk disediakan kepada anda di laman web ini, tertakluk kepada terma dan syarat-syarat berikut. Dengan mengakses laman web ini, anda bersetuju untuk terma-terma dan syarat ini. iSkysoft mempunyai hak untuk mendapatkan sebarang remedi dalam undang-undang dan ekuiti bagi apa-apa pelanggaran terma dan syarat ini. Hak-hak yang tidak diberikan secara nyata di sini adalah dikekalkan.

Terdapat bahaya yang wujud dalam penggunaan mana-mana perisian boleh dimuat turun di internet, dan iSkysoft perisian dengan admonishes anda untuk memastikan bahawa anda benar-benar memahami semua risiko sebelum memuat turun sebarang perisian (termasuk tanpa batasan, potensi jangkitan sistem anda oleh virus dan kehilangan data). Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk perlindungan yang mencukupi dan sandaran bagi data dan peralatan yang digunakan berkaitan dengan mana-mana perisian.

IMEJ:

Semua logo, skrin splash, page header, imej dan grafik yang dipaparkan di laman web ini adalah tanda perkhidmatan, tanda dagangan, dan/atau perdagangan pakaian (secara kolektif, "markah") iSkysoft atau pemberi pihak ketiga. Kecuali seperti yang dibenarkan dengan nyata di sini, menggunakan, menyalin, pemancar, memaparkan, mengubahsuai atau mengedarkan apa-apa markah dalam apa jua bentuk atau dengan apa-apa cara tanpa kebenaran bertulis daripada iSkysoft adalah dilarang dan boleh melanggar hak cipta, cap dagangan, privasi atau lain-lain undang-undang Amerika Syarikat dan/atau negara-negara lain.

GANTI RUGI:

Anda bersetuju untuk membela, menanggung rugi dan iSkysoft, sekutunya dan pegawai-pegawai, Pengarah, ejen-ejen dan pekerja melindungi daripada dan terhadap apa-apa dan semua tuntutan, kerugian, ganti rugi, liabiliti, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman, timbul daripada atau berkaitan dengan kandungan pengguna anda, menggunakan laman web, atau pelanggaran mana-mana terma-terma ini.

MAKLUM BALAS:

Sebarang komen atau bahan-bahan yang dihantar untuk iSkysoft perisian, termasuk tanpa had maklum balas, seperti pertanyaan, komen, cadangan atau apa-apa maklumat yang berkaitan mengenai perisian, laman web ini atau mana-mana lain-lain produk, atur cara atau khidmat iSkysoft Perisian ("maklum balas"), akan dianggap tidak sulit. iSkysoft perisian tidak bertanggungjawab dalam apa jua bentuk berkenaan dengan apa-apa maklum balas dan bebas untuk menghasilkan semula, menggunakan, mendedahkan, mempamerkan, memaparkan, mengubah, menghasilkan kerja terbitan dan mengedarkan maklum balas kepada orang lain tanpa batasan dan hendaklah bebas untuk menggunakan sebarang idea, konsep, pengetahuan atau teknik yang terkandung dalam apa-apa maklum balas bagi apa tujuan sekalipun, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan, pengilangan dan pemasaran produk yang menggabungkan maklum balas tersebut.

SEMULA:

Semula mana-mana kuasa mana-mana maklumat yang terkandung di dalam Perjanjian ini mestilah termasuk notis hak cipta, cap dagang atau lain-lain lagenda proprietari iSkysoft perisian, pada mana-mana salinan bahan-bahan yang dibuat oleh anda. Lesen untuk perisian dan penggunaan Laman web ini adalah dikawal oleh undang-undang Amerika Syarikat.

HAKCIPTA TERPELIHARA:

Hak cipta dalam laman web ini (termasuk tanpa had, teks, grafik, logo, bunyi dan perisian) dimiliki dan dilesenkan oleh iSkysoft perisian Co., Ltd. Segala bahan yang terkandung di laman web ini dilindungi oleh Amerika Syarikat dan undang-undang hak cipta antarabangsa dan tidak boleh disalin, dihasilkan semula, diedarkan, dihantar, disesuaikan, atau dalam dalam apa jua bentuk atau dengan apa cara atau dalam mana-mana media tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu iSkysoft perisian Co., Ltd. Anda tidak boleh mengubah atau mengalih keluar sebarang notis hak cipta atau lain-lain daripada salinan kandungan.

CAP DAGANGAN:

iSkysoft adalah tanda iSkysoft Studio. dan undang-undang dilindungi oleh undang-undang. Ia hanya boleh digunakan dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada iSkysoft perisian Co., Ltd. di setiap kejadian tertentu. Penggunaan Cap iSkysoft untuk tujuan komersial tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada iSkysoft akan membentuk pelanggaran tanda dagangan dan persaingan yang tidak adil dalam melanggar undang-undang.

Untuk apa-apa soalan, sila masukkan kami Pusat Perkhidmatan pelanggan untuk bantuan. terima kasih.

Maklumat bil Saudagar: Advancer terhad

Alamat bil Saudagar: Ketiga Floor207 Regent Street, London, W1B 3HH, UK

Kembali ke atas