എംഒവിചലച്ചിത്രപ്ലെയര് പരിവർത്തന ഓൺലൈൻ ലേക്ക് ടോപ്പ് 4 MP4

എംഒവിചലച്ചിത്രപ്ലെയര്

1. പരിവർത്തനം ചെയ്യുക പരുവപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
2. ഇറക്കുമതി എംഒവിചലച്ചിത്രപ്ലെയര്
3. എംഒവിചലച്ചിത്രപ്ലെയര് പരിവർത്തനം
4. പ്ലേ പരുവപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു
5. കംപ്രസ് എംഒവിചലച്ചിത്രപ്ലെയര്

ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ വിവിധ ഹാർഡ്വെയർ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ കാരണം വ്യത്യസ്ത ഫയൽ ഫോർമാറ്റുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. 4 കൺവെർട്ടരുകൾ താഴെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് കുറിച്ചുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോലുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി, പരിവർത്തനം പകവീട്ടി പോലുള്ള വീഡിയോ ചിത്രം മാറ്റുക അധിക സവിശേഷതകൾ, ചിത്ര ഗുണനിലവാരവും മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഉയർത്തൽ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ എടുക്കൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ലിസ്റ്റ് വിവരങ്ങൾ കുറച്ചു സ്രോതസ്സുകൾ നോക്കി ശേഷം അടുത്ത ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇത്തരം സേവന നൽകുന്ന നിരവധി പഠനത്തിനൊടുവിലാണ് എത്തി ചെയ്തു. എന്നാൽ, മാത്രമേ സൗജന്യ ഓൺലൈൻ കൺവെർട്ടരുകൾ പണം കൺവെർട്ടരുകൾ നമ്മുടെ തിരയൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ പരിധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇവിടെ 4 ഇത്തരം കൺവെർട്ടരുകൾ പട്ടിക പോകുന്നു.

എംഒവിചലച്ചിത്രപ്ലെയര് പരിവർത്തന ഓൺലൈൻ വരെ ഭാഗം 1. മികച്ച MP4

# 1. ജമ്ജര്

ജമ്ജര് അവിടെ ഓൺലൈൻ കൺവെർട്ടരുകൾ പുറത്തു അവി ചെയ്യാൻ MP4 ഇടയിൽ ഒരു നല്ല ചോയ്സ് ആണ്. ഈ വെബ് അധിഷ്ഠിത ഫയൽ പ്രയോഗം ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഫയലുകൾ അവി ചെയ്യാൻ MP4 ഫയലുകൾ പരിവർത്തനം. അതിനെ നിങ്ങളുടെ പിസി ലേക്കായി മാൽവെയർ, സ്പൈവെയർ, സർവേകളോ നിർബ്ബന്ധമായും ഇല്ല. ലളിതമായി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ URL അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പരിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്ന് ഫയലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തുടർന്ന് പരിവർത്തനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫയൽ തരം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആണ്.

വളരെ ശേഷം അന്വേഷിച്ചു പല വീഡിയോ കൺവെർട്ടരുകൾ ഇടയിലെ ജമ്ജര് വളരെ പ്രശസ്തമായ എന്നു കണക്കാക്കുന്നു ഒരു നല്ല വികസന ചരിത്രം ഉണ്ട് സംഗതിയാണത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഓൺലൈൻ സൗജന്യമായി ഏത് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനാകും. അതു ലാപ്ടോപ്പുകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതു വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പരിവർത്തന പ്രക്രിയ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആണ്. മൊത്തത്തിൽ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ മികച്ച കൺവെർട്ടരുകൾ ഒന്നാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. കണക്റ്റിവിറ്റി പുറമേ നല്ല പരിവർത്തനം ചെയ്ത ഫയലുകൾ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ തിരിയുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിവർത്തന ഒരു ലിങ്ക് എപ്പോഴും തയ്യാറാണ് ഇല്ലാതെ രൂപയുടെ.

online mp4 to mov converter

# 2. ഓൺലൈൻ പരിവർത്തനം

അവിടെ മറ്റ് ഓൺലൈൻ സ്വതന്ത്ര കൺവെർട്ടരുകൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചില പരിമിതികൾ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും, ഓൺലൈൻ പരിവർത്തനം കാലാവധി യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ ആത്യന്തിക ചോയ്സ് കഴിഞ്ഞില്ല വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ചു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. മികച്ച ഭാഗം ഈ പരിവർത്തന മറ്റ് സവിശേഷതകൾ ധാരാളം വരുന്നു പരിവർത്തനം മുഴുവൻ പ്രക്രിയ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ഉപയോക്തൃ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഒരു തോന്നുന്നുവോ ആ MOV പരിവർത്തന ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ മികച്ച MP4 ഒന്നാണ്.

mp4 to mov online

3 #. Freeencoding.com

പ്രധാന പേരുകൾ ചിലർ വളരെ പ്രശസ്തമായ അല്ല എങ്കിലും യാതൊരു സൗജന്യ എൻകോഡിംഗ് ഒരു ശ്രമിക്കുകയും വൊര്ഖൊര്സെ പരിശോധിച്ച വസ്തുത നിഷേധിക്കുന്ന ആണ്. ഇവ വീഡിയോ ഫയലുകൾ കാര്യത്തിൽ വിവിധ ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർമാറ്റുകൾ നോക്കി ഉപയോക്താക്കളെ ആയിരക്കണക്കിനു വ്യക്തമായ ചോയ്സ് ചെയ്തു. ഇത് സംഭാഷണത്തിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ മാറുന്ന ഉൾപ്പെടെ സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ-പരിവർത്തനം ചെയ്ത ഫയലുകൾ കൃത്യമായ ഫോൾഡറിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്നതു ഉപയോക്താവ് തന്റെ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന അനുവദിക്കുന്നു. മൊത്തത്തിൽ അത് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാണ് ഓൺലൈനിൽ ഒരു നല്ല വീഡിയോ ഓൺലൈൻ പരിവർത്തന ആണ്.

convert mp4 to mov online

# 4. ചൊംവെര്ത്ഫിലെസ്

ആരെങ്കിലും ഒരു പഞ്ച് കൂടാതെ അധിക സവിശേഷതകൾ ഒരു എണ്ണം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന അനുയോജ്യമായ ഓൺലൈൻ സൗജന്യ വീഡിയോ പരിവർത്തന തിരയുന്ന, അത് ചൊംവെര്ത്ഫിലെസ് സൂക്ഷമായി നോക്കുക സുഖമായിരിക്കുന്നു കാര്യം. അത് തിരുത്താൻ, മാറ്റൽ, അതു വളരെ ഫലപ്രദമാണ് കണക്കാക്കുന്നു വിവിധ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ വരുമ്പോൾ അധികമായി മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രശസ്തമായ ഫോർമാറ്റുകളും പിന്തുണയ്ക്കുകയും. മുഴുവൻ പരിവർത്തന പ്രക്രിയയുടെ ഉപയോക്താവിനു് സ്വഭാവം ഈ ഒരു വളരെ സംസാരിച്ചു ആ വാക്കുകള് ആണ്. ഫോർമാറ്റിംഗ് പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിയും തുടർന്ന് ഫയൽ സമയം വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ MP4 നിന്ന് MOV പരിവർത്തനം കഴിഞ്ഞില്ല. സ്പീഡ് ഈ പരിവർത്തന വളരെ പ്രത്യേക ആ വാക്കുകള് ആണ്.

mp4 to mov converter online

ഭാഗം 2. എംഒവിചലച്ചിത്രപ്ലെയര് മാറ്റാനുള്ള മികച്ച ഡെസ്ക്ടോപ്പ് MP4 ശുപാർശ

ഇസ്ക്യ്സൊഫ്ത് ഇമെദിഅ പരിവർത്തന ഡീലക്സ് കൊടുങ്കാറ്റായി വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ലോകത്ത് എന്ന് എംഒവിചലച്ചിത്രപ്ലെയര് മാറ്റാനുള്ള ഒരു MP4 ആണ്. ഇത് എളുപ്പവും മെച്ചപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിരവധി ശക്തമായ പരിവർത്തന സവിശേഷതകൾ, വരുന്നു. വീഡിയോകൾ പല പരിവർത്തനം ആദ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. നിങ്ങൾ പിന്നീട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിരവധി ഔട്ട്പുട്ട്ലക്ഷ്യങ്ങള് വീഡിയോകൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ വിശദമായ ഗൈഡ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എംഒവിചലച്ചിത്രപ്ലെയര് വരെ MP4 പരിവർത്തനം എങ്ങനെ , ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക.

ഇമെദിഅ പരിവർത്തന ഡീലക്സ് - വീഡിയോ പരിവർത്തന

എംഒവിചലച്ചിത്രപ്ലെയര് മാറ്റാനുള്ള മികച്ച ഡെസ്ക്ടോപ്പ് MP4 നേടുക:

  • 150+ വീഡിയോ, ഓഡിയോ ഫോർമാറ്റുകളും പരിവർത്തനം - ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച്, വീഡിയോ പരിവർത്തനം നിങ്ങൾ MP4 വീഡിയോ ഇറക്കുമതി പരുവപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഇത് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനാകും ശേഷം എളുപ്പമാണ്.
  • വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു - പരിവർത്തനം പ്രക്രിയ ൯൦ക്സ വേഗത പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ ഒരു കരുത്തുറ്റ സ്പീഡ് ആണ് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് പ്രോജക്റ്റുകളെ.
  • മികച്ച നിലവാരമുള്ള - ഈ വീഡിയോ ഗുണമേന്മയുള്ള സാനുക്കളിലെ സ്നേഹിച്ചു ഒരു ഉപകരണമാണ്; ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് വീഡിയോകൾ കൃത്യമായി ഒരേ നോക്കി.
  • നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ എഡിറ്റ് - നിങ്ങളുടെ MP4 / കാഴ്ച വീഡിയോകൾ മനോഹരമാക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഇഫക്റ്റുകൾ, സബ്ടൈറ്റിലുകൾ കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ ആന്തരിക വീഡിയോ എഡിറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം.
  • നിരവധി ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് - ഫേസ്ബുക്ക്, വിലകളും അല്ലെങ്കിൽ YouTube നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ അയയ്ക്കുക. പകരമായി, നിങ്ങളുടെ ഡിവിഡി ബർണറിലേക്കു് അയച്ച് ഒരു കാണാനാകുന്ന ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുക. അവസാനമായി, iPhone, iPad അയയ്ക്കാനും കഴിയും.
  • വിൻഡോസ് 10/8/7 / എക്സ്.പി / വിസ്റ്റ, MacOS 10.12 സിയറ, 10,11 എൽ കാപ്പിറ്റാൻ, 10.10 യോസെമൈറ്റ്, 10.9 മാവെറിക്സ്, 10.8 മൗണ്ടൻ ലയൺ ആൻഡ് 10.7 ലയൺ അനുയോജ്യമാണ്.
3.981.454 ആളുകൾ ഡൗൺലോഡ്
iSkysoft Editor
മാർ ൧൪,൨൦൧൭ 11:20 AM / പോസ്റ്റ് വരെ MP4 പരിവർത്തനം
ഹൗ-ടു > പരിവർത്തനം MP4 കാഴ്ച പരിവർത്തന ഓൺലൈനിലേക്ക്> ടോപ്പ് 4 MP4
മുകളിലേയ്ക്ക്