t

iSkysoft កម្មវិធីបម្លែង iMedia ពិសេស

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី

អ្នកតែងតែអាចទំនាក់ទំនងកាន់តែប្រសើរ

iSkysoft ធ្វើឱ្យនិងផលិតផលពមានសម្រាប់អ្នកនៅលើគេហទំព័រនេះកម្មវត្ថុទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមនេះនិងលក្ខខណ្ឌ។ ដោយការចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះលោកអ្នកយល់ព្រមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ iSkysoft សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកឱសថទាំងអស់នៅក្នុងច្បាប់និងក្នុងការរំលោភលើមូលធនសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះណាមួយ។ សិទ្ធិណាមួយដែលមិនបានបញ្ជាក់នៅទីនេះត្រូវបានរក្សាទុក។

មានគ្រោះថ្នាក់ inherent នៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីណាមួយដែលអាចប្រើបានគឺសម្រាប់ការទាញយកនៅលើអ៊ីនធឺណិតនិងកម្មវិធី iSkysoft សូមដាស់តឿនអ្នកដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាអ្នកយល់ទាំងស្រុងទាំងអស់នៃហានិភ័យនេះមុនពេលការទាញយកណាមួយនៃកម្មវិធី (រួមទាំងការដោយគ្មានដែនកំណត់, ការឆ្លងមេរោគមានសក្តានុពលរបស់អ្នក ប្រព័ន្ធដោយមេរោគកុំព្យូទ័រនិងបាត់បង់ទិន្នន័យ) ។ អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការការពារគ្រប់គ្រាន់និងការបម្រុងទុកទិន្នន័យនិងឧបករណ៍ដែលបានប្រើនៅក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការណាមួយនៃកម្មវិធី។

រូបភាព:

ទាំងអស់ស្លាកសញ្ញា, អេក្រង់ស្វាគមន៍, ក្បាលទំព័រ, រូបភាពនិងក្រាហ្វិកដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រនេះគឺមានសញ្ញាសេវា, ពាណិជ្ជសញ្ញា, និង / ឬសំលៀកបំពាក់ពាណិជ្ជកម្ម (ការប្រមូលផ្តុំ, "សញ្ញា") នៃ iSkysoft ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណភាគីទីបីរបស់ខ្លួន។ លើកលែងតែជាការអនុញ្ញាតបញ្ជាក់នៅទីនេះដោយប្រើ, ការចម្លង, បញ្ជូន, ការបង្ហាញ, ការកែប្រែឬចែកចាយសញ្ញាណាមួយនៅក្នុងសំណុំបែបបទណាមួយឬដោយមធ្យោបាយណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបានសរសេរ Express របស់ iSkysoft ត្រូវបានហាមឃាត់និងអាចរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិ, ពាណិជ្ជសញ្ញាភាពឯកជនឬច្បាប់ដទៃទៀតនៃសហរដ្ឋនេះ អាមេរិកនិង / ឬប្រទេសផ្សេងទៀត។

សំណង:

អ្នកយល់ព្រមដើម្បីការពារ, indemnify និងសង្កត់ iSkysoft, សាខារបស់ខ្លួននិងមន្រ្តីរបស់ពួកគេនាយកភ្នាក់ងារនិងបុគ្គលិកគ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការប្រឆាំងនឹងការអះអាង, ការខាតបង់ខូតខាតបំណុលការចំណាយនិងការចំណាយ, ណាមួយនិងទាំងអស់រួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃសេវាមេធាវីដែលកើតឡើងពីឬទាក់ទងទៅនឹង មាតិកាអ្នកប្រើរបស់អ្នក, ការប្រើប្រាស់នៃតំបន់បណ្តាញឬការរំលោភណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

មតិ:

យោបល់ណាមួយឬសមារៈដែលបានផ្ញើទៅកម្មវិធី iSkysoft រួមទាំងការដោយគ្មានមតិអ្នកប្រើការកំណត់ដូចជាសំណួរ, មតិយោបល់, ការផ្ដល់យោបល់ឬពពាក់ព័ន្ធណាមួយដែលទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះគេហទំព័រនេះឬផលិតផលផ្សេងទៀតណាមួយ, កម្មវិធីឬសេវានៃកម្មវិធី iSkysoft ( "មតិ") នឹងត្រូវបាន ចាត់ទុកថាជាមិនមែនជាការសម្ងាត់។ កម្មវិធី iSkysoft ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៃប្រភេទណាមួយនោះទេជាមួយនឹងការគោរពមតិបែបនេះហើយនឹងមានសេរីភាពក្នុងការផលិតការប្រើប្រាស់ការបង្ហាញ, ការតាំងពិព័រណ៍បង្ហាញ, ការផ្លាស់ប្តូរ, បង្កើតការងារដែលចម្លងនិងចែកចាយមតិដល់អ្នកដទៃដោយគ្មានដែនកំណត់ហើយនឹងត្រូវការប្រើគំនិតណាមួយដោយមិនគិតថ្លៃ , គំនិត, ដឹងពីរបៀបឬបច្ចេកទេសដែលមាននៅក្នុងមតិបែបនេះសម្រាប់គោលបំណងណាមួយឡើយរួមទាំងការប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះការផលិតផលអភិវឌ្ឍន៍ផលិតកម្មនិងទីផ្សារបញ្ចូលមតិបែបនេះ។

បន្តពូជ:

ការបន្តពូជបានអនុញ្ញាតណាមួយនៃការណាមួយនៃពដែលមាននៅទីនេះត្រូវតែរួមបញ្ចូលជូនដំណឹងសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធពាណិជ្ជសញ្ញាឬរឿងព្រេងកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀតនៃកម្មវិធី iSkysoft នៅលើច្បាប់ចម្លងនៃសមា្ភារៈដែលបានធ្វើឡើងដោយអ្នកណាមួយ។ អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់កម្មវិធីនេះនិងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

រក្សាសិទ្ធិ:

ច្បាប់រក្សាសិទ្ធនៅក្នុងគេហទំព័រនេះ (រួមទាំងការដោយគ្មានដែនកំណត់, អត្ថបទ, ក្រាហ្វិក, និមិត្តសញ្ញា, សំឡេងនិងកម្មវិធី) ត្រូវបានគ្រប់គ្រងនិងអាជ្ញាប័ណ្ណដោយ iSkysoft កម្មវិធី Co. , Ltd សម្ភារៈទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអន្តរជាតិនិងប្រហែលជាមិនអាច ចម្លងផលិតឡើងវិញចែកចាយ, បញ្ជូន, ប្រែប្រួល, ឬដោះស្រាយនៅក្នុងសំណុំបែបបទណាមួយឬដោយមធ្យោបាយណាមួយឬនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី iSkysoft កម្មវិធី Co. , Ltd អ្នកអាចនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរឬយកចេញការរក្សាសិទ្ធិឬលិខិតជូនដំណឹងផ្សេងទៀតពីច្បាប់ចម្លង នៃមាតិកា។

យីហោ:

iSkysoft គឺជាយីហោរបស់ iSkysoft Studio ។ និងការការពារដោយច្បាប់ដោយច្បាប់។ វាអាចត្រូវបានប្រើតែជាមួយនឹងការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី iSkysoft កម្មវិធី Co. , Ltd ក្នុងឧទាហរណ៍ជាក់លាក់គ្នា។ ការប្រើប្រាស់យីហោ iSkysoft សម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពី iSkysoft នឹងបង្កើតបានជាការរំលោភនិងការប្រកួតប្រជែងមិនត្រឹមយីហោរំលោភលើច្បាប់។

សម្រាប់សំណួរណាមួយ, សូមបញ្ចូលរបស់យើង មជ្ឈមណ្ឌលសេវាអតិថិជន សម្រាប់ជំនួយ។ សូមអរគុណ។

វិក័យប័ត្របង់ប្រាក់ព: កម្រិតខ្ពស់លីមីតធីត

វិក័យប័ត្របង់ប្រាក់អាសយដ្ឋាន: ផ្លូវលេខទីបី Floor207 សាកលវិទ្យាល័យ Regent, ទីក្រុងឡុងដ៍ W1B 3HH អង់គ្លេស

ត្រលប់​ទៅ​ខាងលើ